1/22/2006

Justitieministern försöker lugna..


I en artikel i svenska dagbladet försöker justitieminister Thomas Bodström lämna någon form av replik på Pär Ströms kritik mot övervakningshetsen. Han försöker med ett klassiskt knep, att få den som är kritisk att känna skuld. "Det är de unga kvinnorna från Litauen som hänsynslöst utnyttjas på en bordell. Det är tonåringen i Borlänge som hamnar i narkotikamissbruk." Naturligtvis vet Thomas Bodström att det inte är det som diskussionen handlar om, och också att det inte är den typen av brott som man kommer att kunna komma åt med den typen av kontrollmetoder som kritiken riktar sig mot. Vidare säger Bodström att "Om vi inte tar de nödvändiga initiativ som ger polis och åklagare möjlighet att bekämpa brott, får vi ett samhälle som tillåter grova kränkningar av människors integritet." Hm.. Hur var det nu med stenen i glashuset?  Bodströms argumentationsteknik verkar ligga på Inger Segelströms nivå..
Bodström säger vidare att det inte är innehållet i samtalen, utan vem man ringt och när, som skall lagras. Att merparten av kritiken handlar om kontrollen av vem som kontaktar vem via internet verkar helt ha gått honom förbi. Problemet här är att det är tekniskt omöjligt att sätta upp ett system som bara lagrar info om vem som kontaktar vem. Man kan göra det till viss mån för kända kommunikationssystem (man kan veta vilken dator som kontaktade en annan dator, så länge man inte använder sig av routade nätverk eller dylika lösningar), men så fort någon implementerar en ny teknisk lösning för kommunikation som man inte har ett anpassat regelverk för så kommer det inte att fungera. Detta resulterar i ett av 2 alternativ.
1. Det fallerar på sin egen orimlighet eller
2. Man lagrar även innehållet i kommunikationen, för att i efterhand kunna utröna vem som kontaktat vem.
Något säger mig att Bodström knappast kommer nöja sig med alternativ 1... En bit in i repliken emotsäger Bodström sig själv: "
Jag vill understryka att informationen inte omfattar innehållet i samtalen, utan bara när man ringt och till vem. Och att detta bara gäller dem som är misstänkta för allvarliga brott." Då information om allas kontakter med varandra skall lagras så är ovanstående citat uppenbart falskt. Eller så menar Bodström att alla är misstänkta. Vilket iofs inte skulle förvåna mig om han tycker.

Vidare..
"Vi har fått stöd av samtliga 25 medlemsländer i EU och ett brett politiskt stöd i Europaparlamentet.
En klar majoritet i Sveriges riksdag är också för. Beslutet har således fattats med bred majoritet."
För det första så är denna kommentar väldigt irellevant. På vilket sätt är det en replik på kritik att säga "mina kompisar tycker också så".. Jaha? Det är ungefär som att komma hem till mamma och vilja ha den nya dyra tröjan "för alla mina kompisar har en". För det andra ljuger Bodström i den andra meningen. Han säger att en klar majoritet av sveriges riksdag är för. Det stämmer inte helt enkelt, det var ENDAST socialdemokraterna som röstade för datalagringsdirektivet i eu-parlamentet. Antagligen försöker Bodström påskina att fp och kd är med i sandlådan, vilket tyvärr till viss del stämmer, dock inte vad gäller det direktiv som röstades igenom i parlamentet, där både fp och kd valde att rösta nej då de ansåg det vara för långtgående.
På det hela så säger Bodström egentligen inget nytt överhuvudtaget i hela sin "replik", det är bara en politisk inlaga utan någon som helst substans, och inte på en rad tas den egentliga kritiken upp, det är försvarsställning hela vägen, och väldigt uppenbart att Bodström fortfarande inte har förstått något alls av vad kritiken handlar om.

Kommentarer:

Skriv en kommentar:


Namn:
Epost:(syns ej publikt)
Hemsida:
Kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Trackback URL för detta inlägg:
http://gardebring.com/trackback.aspx?aid=112
(Notera att det kan ta en stund för trackbacks att dyka upp)
Copyright © 2005-2020, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.